Přehled a definice dostupných služeb

Opakované/jednorázové požadavky

Regulované služby - zprostředkování

Zprostředkování financování (čistě zprostředkování)
Rozborka příjmů, výdajů, účelu a druhu nemovitosti s ohledem na různorodé metodiky banky. Doporučení metodicky nejvhodnější instituce pro podání žádosti a zpracování předběžných nabídek. Příprava žádosti, sběr dokumentace, komunikace s bankou až do prvního čerpání čerpání úvěru.
0 Kč
Zprostředkování zajištění (čistě zprostředkování)
Analýza požadavků klienta, zajištění požadovaných rizik, nastavení pojistných částek dle požadavků klienta, práce se zdravotním stavem klienta, předložení kalkulací od pojišťoven, které splňují požadované parametry. Příprava dokumentace, komunikace s pojišťovnou a klientem až do akceptace návrhu pojišťovnou. V případě pojistné události řeší klient sám s pojišťovnou.
0 Kč
Zprostředkování investic (čistě zprostředkování)
Zjištění rizikového profilu klienta, zprostředkování investičního produktu, odpovídajícího profilu klienta, požadované délce a úložce.
0 Kč

Neregulované služby (bez provize, nezávisle na sjednání)

Plán financování _ parciální finanční plán
Rozborka příjmů, výdajů, účelu a druhu nemovitosti s ohledem na různorodé metodiky banky. Obecná kalkulace k zjištění maximální možné výše úvěru, včetně návrhu možností, jak ji případně zvýšit (zejména OSVČ). Vytipování vhodných institucí pro úspěšné podání žádosti, zpracování obecné modelace. Doporučení ohledně vhodného nastavení splatnosti a fixace . Výsledný dokument je návodem pro klienta na budoucí bezproblémové řešení situace (neobsahuje konkrétní nabídky bank) a po zaplacení se stává majetkem klienta. Sami si pak zvolíte, zda konkrétní řešení s důvěrou poptáte u mě, nebo dořešíte jinde.
5000 Kč
Plán zajištění_ parciální finanční plán
Analýza požadavků klienta, zjištění možných rizik, propočet vhodných pojistných částek s ohledem na detailní finanční situaci klienta (výdaje, příjmy, závazky, majetek, cíle, rodina, práce). Práce se zdravotním stavem klienta. Porovnání důležitých parametrů jednotlivých pojištění. Výsledný dokument se stává po zaplacení majetkem klienta a návodem pro správné nastavení zajištění v budoucnu. Sami si pak zvolte, zda konkrétní řešení s důvěrou poptáte u mě, nebo dořešíte jinde. Vše je se 100% jistotou, že za doporučeními nestojí výše provize.
3.000 Kč - 5.000 Kč
Kompletní finanční plán
Výsledkem je dokument s rozborem příjmové a výdajové stránky klienta, analýza jeho rezerv, návrh správného nastavení částek u zajištění a srovnání produktových parametrů pojistek. Společně definujeme budoucí potřeby (cíle), které si chcete splnit a navrhneme rozložení investičního portfolia tak, aby bezpečně plnilo očekávání a bylo v souladu s rizikovým profilem. Je možné zařadit i optimalizaci stávajících produktů (povinná ručení, domácnost atp.). Výsledný dokument se po zaplacení stává majetkem klienta a je návodem pro správné nastavení v budoucnu. Sami si pak zvolte, zda konkrétní řešení s důvěrou poptáte u mě, nebo dořešíte jinde.
7.000 Kč - 10.000 Kč
Analýza domácího rozpočtu, nalezení úspor
Sedneme nad Váš rozpočet a položku po položce můžeme dohledat, kde Vám peníze zbytečně mizí a kde by se daly ušetřit, dle priorit. Možnosti energetického poradenství.
2.500 Kč
Zastupování při jednání s realitním makléřem
Vyjednávání podmínek rezervační smlouvy a detailů koupě (dle preference klienta), podmínky čerpání, advokátní úschovy, nepříjemná jednání ze strany makléřů (dotace do 1,5 hod včetně cesty)
5000 Kč
Konzultace (pro klienty mimo servisní poradenství)
Řešení jakýchkoliv dotazů, pošty od institucí, výpomoc při řešení různorodých potíží, sporů, netechnické změny, bezprovizní obchody, konzultace nabídek od institucí či jiná témata v rámci mé kvalifikace (časová dotace do 1,5 hodiny)
1.500 Kč
Příprava podkladů
změny bez nároku na provizi, oznámení institucím, vyjednávání s bankou na novou fixaci atd. - připravím znění k odeslání z mailu klienta, případně připravím papírovou žádost atp.
dle rozsahu, min 500 Kč
Likvidace (prac. úraz, autonehoda)
Pouze v případě nezaviněné autonehody, či pracovního úrazu je možné řešit likvidaci pojistné události pomocí EUCS i pro neklienty (přes mou poradenskou smlouvu s EUCS). Zastupování je placeno podílovou formou z vymožené částky (výši podílu úplaty sdělí EUCS po základní analýze situace po nahlášení požadavku.
0 Kč